Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1, 2

PRELMINARNE OCENE ISPITA I POENI NA KOLOKVIJUMIMA

 

Ispit iz OET 1, grupa P1
Ispit iz OET 1, grupa P2
Ispit iz OET 1, grupa P3

Ispit iz OET 2, grupa P1
Ispit iz OET 2, grupa P2
Ispit iz OET 2, grupa P3

Kolokvijum iz OET1

Kolokvijum iz OET2