Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1, 2

PRELMINARNE OCENE ISPITA I POENI NA KOLOKVIJUMIMA

 

19E071OE1 grupa P1
19E071OE1 grupa P2
19E071OE1 grupa P3

19E071OE2 grupa P1
19E071OE2 grupa P2
19E071OE2 grupa P3

Kolokvijum iz OET1

Kolokvijum iz OET2