Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 2, NASTAVA NA DALJINU

 

Sva obaveštenja o nastavi na daljinu iz Osnova elektrotehnike 2 biće na ovoj strani sajta.

Udžbenici i zbirke (u papirnom i elektronskom obliku) mogu se nabaviti preko skriptarnice Fakulteta (https://www.akademska-misao.rs).

Studenti će moći da prate predavanja i vežbe korišćenjem MS Teams platforme u terminima prema rasporedu.
Tim je isti kao za Osnove elektrotehnike 1 školske 2021/22 godine, te se prijavljuju u tim samo studenti koji već NISU članovi ovog tima.
Naziv tima: 19E071OE1/19E071OE2.
Link za pristup timu: 19E071OE1/19E071OE2 - Osnovi elektrotehnike 1/2Poslednje nedelje nastave, 30.5.2022. i 1.6.2022. u terminima predavanja biće održane vežbe i to:

U ponedeljak, 30.5.2022. od 8h, preko MS Teams platforme.
U ponedeljak, 30.5.2022. od 11h, preko MS Teams platforme.
U ponedeljak, 30.5.2022. od 14h, uživo u sali 62.

U sredu, 1.6.2022. od 8h, preko MS Teams platforme.
U sredu, 1.6.2022. od 11h, uživo u sali 56.
U sredu, 1.6.2022. od 14h, preko MS Teams platforme.