Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

PRAKTIKUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 1

ODRŽANI TESTOVI, KOLOKVIJUMI I ISPITI

 

17. feb. 2023. - Ispit
27. dec. 2022. - Ispit
13. dec. 2022. - Test 4
22. nov. 2022. - Test 3
1. nov. 2022. - Test 2
11. okt. 2022. - Test 1

9. feb. 2022. - Ispit
19. jan. 2022. - Ispit
21. dec. 2021. - Test 4
30. nov. 2021. - Test 3
9. nov. 2021. - Test 2
19. okt. 2021. - Test 1

10. feb. 2021. - Ispit
20. jan. 2021. - Ispit
22. dec. 2020. - Test 4
1. dec. 2020. - Test 3
10. nov. 2020. - Test 2
20. okt. 2020. - Test 1

7. feb. 2020. - Ispit
28. dec. 2019. - Ispit
17. dec. 2019. - Test 4
26. nov. 2019. - Test 3
5. nov. 2019. - Test 2
15. okt. 2019. - Test 1

13. feb. 2019. - Ispit
8. jan. 2019. - Ispit
18. dec. 2018. - Test 4
27. nov. 2018. - Test 3
6. nov. 2018. - Test 2
16. okt. 2018. - Test 1

26. dec. 2017. - Ispit
12. dec. 2017. - Test 4
21. nov. 2017. - Test 3
31. okt. 2017. - Test 2
10. okt. 2017. - Test 1

10. jan. 2017. - Ispit
20. dec. 2016. - Test 4
29. nov. 2016. - Kolokvijum
22. nov. 2016. - Test 3
8. nov. 2016. - Test 2
18. okt. 2016. - Test 1

21. dec. 2015. - Ispit
7. dec. 2015. - Test 4
23. nov. 2015. - Test 3
2. nov. 2015. - Kolokvijum
19. okt. 2015. - Test 2
5. okt. 2015. - Test 1

29. dec. 2014. - Ispit
15. dec. 2014. - Test 4
1. dec. 2014. - Test 3
10. nov. 2014. - Kolokvijum
27. okt. 2014. - Test 2
13. okt. 2014. - Test 1

23. dec. 2013. - Ispit
9. dec. 2013. - Test 4
25. nov. 2013. - Test 3
4. nov. 2013. - Kolokvijum
21. okt. 2013. - Test 2
7. okt. 2013. - Test 1

24. dec. 2012. - Ispit
17. dec. 2012. - Test 4
03. dec. 2012. - Test 3
12. nov. 2012. - Kolokvijum
22. okt. 2012. - Test 2
8. okt. 2012. - Test 1

26. dec. 2011. - Ispit
12. dec. 2011. - Test 4
28. nov. 2011. - Test 3
07. nov. 2011. - Kolokvijum
24. okt. 2011. - Test 2
10. okt. 2011. - Test 1

27. dec. 2010. - Ispit
20. dec. 2010. - Test 4
06. dec. 2010. - Test 3
22. nov. 2010. - Kolokvijum
01. nov. 2010. - Test 2
18. okt. 2010. - Test 1

28. dec. 2009. - Ispit
21. dec. 2009. - Test 4
07. dec. 2009. - Test 3
23. nov. 2009. - Kolokvijum
02. nov. 2009. - Test 2
19. okt. 2009. - Test 1

29. dec. 2008. - Ispit
22. dec. 2008. - Test 4
08. dec. 2008. - Test 3
23. nov. 2008. - Kolokvijum
01. nov. 2008. - Test 2
20. okt. 2008. - Test 1

08. feb. 2008. - Ispit
24. dec. 2007. - Test 4
10. dec. 2007. - Test 3
27. nov. 2007. - Kolokvijum
12. nov. 2007. - Test 2
22. okt. 2007. - Test 1