Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

PRAKTIKUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2, NASTAVA NA DALJINU

 

Studenti će moći da prate predavanja i vežbe korišćenjem MS Teams platforme u terminima prema rasporedu.
Naziv tima: 13E071PE2 - Praktikum iz Osnova elektrotehnike 2.
Link za pristup timu: 13E071PE2 - Praktikum iz Osnova elektrotehnike 2

POET2, domaci #1
POET2, domaci #2
POET2, domaci #3