Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

DOPUNSKI MATERIJALI

Tablica integrala

Metod potencijala cvorova

Elektromagnetsko polje u nehomogenoj sredini