Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

PRAKTIKUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2

ODRŽANI TESTOVI, KOLOKVIJUMI I ISPITI

 

28. maj 2024. - Ispit
14. maj 2024. - Test 4
16. april 2024. - Test 3
26. mart 2024. - Test 2
5. mart 2024. - Test 1

30. maj 2023. - Ispit
16. maj 2023. - Test 4
18. april 2023. - Test 3
21. mart 2023. - Test 2
7. mart 2023. - Test 1

27. jun 2022. - Ispit
6. jun 2022. - Ispit
24. maj 2022. - Test 4
26. april 2022. - Test 3
5. april 2022. - Test 2
15. mart 2022. - Test 1

9. jul 2021. - Ispit
18. jun 2021. - Ispit
25. maj 2021. - Test 4
27. april 2021. - Test 3
6. april 2021. - Test 2
16. mart 2021. - Test 1

2. jul 2020. - Ispit
11. jun 2020. - Ispit
28. april 2020. - Test 4
7. april 2020. - Test 3
24. mart 2020. - Test 2
25. februar 2020. - Test 1

10. jul 2019. - Ispit
28. maj 2019. - Ispit
14. maj 2019. - Test 4
16. april 2019. - Test 3
26. mart 2019. - Test 2
5. mart 2019. - Test 1

29. maj 2018. - Ispit
15. maj 2018. - Test 4
17. april 2018. - Test 3
27. mart 2018. - Test 2
6. mart 2018. - Test 1

30. maj 2017. - Ispit
16. maj 2017. - Test 4
4. april 2017. - Test 3
18. april 2017. - Kolokvijum
21. mart 2017. - Test 2
7. mart 2017. - Test 1

30. maj 2016. - Ispit
23. maj 2016. - Test 4
9. maj 2016. - Test 3
11. april 2016. - Kolokvijum
28. mart 2016. - Test 2
7. mart 2016. - Test 1

25. maj 2015. - Ispit
18. maj 2015. - Test 4
4. maj 2015. - Test 3
6. april 2015. - Kolokvijum
23. mart 2015. - Test 2
9. mart 2015. - Test 1

26. maj 2014. - Ispit
19. maj 2014. - Test 4
5. maj 2014. - Test 3
7. april 2014. - Kolokvijum
24. mart 2014. - Test 2
10. mart 2014. - Test 1

1. jun 2013. - Ispit
27. maj 2013. - Test 4
20. maj 2013. - Test 3
22. april 2013. - Kolokvijum
25. mart 2013. - Test 2
11. mart 2013. - Test 1

28. maj 2012. - Ispit
21. maj 2012. - Test 4
7. maj 2012. - Test 3
30. april 2012. - Kolokvijum
19. mart 2012. - Test 2
5. mart 2012. - Test 1

30. maj 2011. - Ispit
23. maj 2011. - Test 4
9. maj 2011. - Test 3
11. april 2011. - Kolokvijum
21. mart 2011. - Test 2
7. mart 2011. - Test 1

31. maj 2010. - Ispit
24. maj 2010. - Test 4
19. april 2010. - Test 3
29. mart 2010. - Kolokvijum
22. mart 2010. - Test 2
8. mart 2010. - Test 1

31. maj 2009. - Ispit
30. maj 2009. - Test 4
30. maj 2009. - Test 4 druga grupa
25. april 2009. - Test 3
25. april 2009. - Test 3 druga grupa
30. mart 2009. - Kolokvijum
16. mart 2009. - Test 2
2. mart 2009. - Test 1

16. jun 2008. - Ispit
2. jun 2008. - Test 4
19. maj 2008. - Test 3
5. maj 2008. - Kolokvijum
7. april 2008. - Test 2
17. mart 2008. - Test 1

5. septembar 2007. - Ispit
10. jun 2007. - Ispit
30. april 2007. - Kolokvijum 1
23. april 2007. - Test 2
02. april 2007. - Test 1

10. jun 2006. - Kolokvijum 2
Četvrti test je održan u Računskom centru ETFa.
Treći test je održan u Računskom centru ETFa.
01. april 2006. - Kolokvijum 1
27. mart 2006. - Test 2
13. mart 2006. - Test 1

12. jun 2005. - Kolokvijum 2
Četvrti test je održan u Racunskom centru ETFa.
13. maj 2005. - Test 3
24. april 2005. - Kolokvijum 1
15. april 2005. - Test 2
1. april 2005. - Test 1

Sesti test je održan u Racunskom centru ETFa.
12. jun 2004. - Kolokvijum 2
11. jul 2004. - Popravni kolokvijum
21. maj 2004. - Test 4
15. maj 2004. - Kolokvijum 1
Treci test je održan u Racunskom centru ETFa.
16. april 2004. - Test 2
2. april 2004. - Test 1